برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله fereshtehaein-A-10-34-5-c407c2b-1

– استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران – استادیار، دپارتمان آموزش پزشکی دانشکده پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله fereshtehaein-A-10-34-3-c4192c8-1

دیسترس عاطفی مرتبط با بیماری می تواند از مشکلاتغم انگیز تا نیازهای مداوم خودمراقبتی ناشی از دیابت مانندکنترل مداوم قندخون، مصرف دارو، تزریق انسولین، کنترلمصرف غذا و فعالیت فیزیکی منظم وجود داشته باشد (4).مطالعات انجام Read more…